Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, nov, 21 2018
Senaste Nytt

Toppnyheter

Toppnyheter

Annons

Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen
Bioekonomi är Europas svar på viktiga miljöutmaningar som världen står inför redan idag. Bioekonomin syftar till att minska beroendet av naturresurser, omvandla tillverkning, främja en hållbar produktion av förnybara resurser från mark, fiske och vattenbruk och deras omvandling till mat, foder, fiber, biobaserade produkter och bioenergi, samtidigt som nya arbetstillfällen och industrier växer fram. Bild: EU-kommisionen

Flera finsk-svenska biobaserade utvecklingsprojekt startar

"sågverk och drivmedel"

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic...