Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Rottneros resultat minskade

Foto: Rottneros
Foto: Rottneros
Publicerad av
Simon Matthis - 01 sep 2016

Rottneros resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2016 uppgick till 56 miljoner kronor och för januari-juni till 125 miljoner kronor.

 NBSK massaprisnoteringen under andra kvartalet var 7 procent lägre i USD och 9 procent lägre i SEK, jämfört med andra kvartalet 2015. Jämfört med första kvartalet 2016 var prisminskningen i SEK 2 procent.

Produktionsvolymerna för andra kvartalet ökade med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2015 och med 5 procent jämfört med första kvartalet 2016. Kvartalsproduktionen uppgick till 100 tusen ton.

Rottneros vd kommenterar rapporten så här:

– Rottneroskoncernen redovisar ett bra andra kvartal där nedgången för rörelseresultatet jämfört med motsvarande period ifjol förklaras av yttre faktorer som lägre massapriser och en något svagare USD. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till goda 19,8 procent mätt över rullande 12 månader. Vår avkastning på kapitalet ligger fortfarande i toppen vid en jämförelse med branschen.

Jämfört med början av 2015 har massapriserna sjunkit, något som har en tydlig effekt på resultatutvecklingen. Genomsnittet för NSBK-priset i SEK under kvartalet var nio procent lägre än samma period föregående år.

Idag den 1 september tillträder Rottneros nya vd Lennart Eberleh.

Annons

Annons

Annons