Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Cowi – med bredden som spets

Lagergrens gata 4 i Karlstad, där Cowi har sitt kontor för verksamhetsområdet industri och energi. Foto:Cowi
Lagergrens gata 4 i Karlstad, där Cowi har sitt kontor för verksamhetsområdet industri och energi. Foto:Cowi
Uno Olsson. Foto: Cowi
Uno Olsson. Foto: Cowi
Publicerad av
Simon Matthis - 17 mar 2015

Cowi är ett teknikkonsultföretag med många strängar på sin lyra. Företaget tar sig an projekt inom alltifrån bygg- och fastighetsbranschen och processindustrin till brokonstruktion, där företaget rankas som världens största, sett till omsättningen. Cowi är inte heller främmande för projekt inom vatten och avlopp, trafikplanering, miljörådgivning samt inte minst massa- och pappersindustrin, där projektverksamheten utgår från Karlstad. 

I dag har företaget omkring 1 000 medarbetare i Sverige och 6 000 globalt sett. På Cowis kontor i Karlstad sitter 50 personer som arbetar inom verksamhetsområdet industri och energi, till vilket skogsindustrin ingår.

Sverige satsar på skogsindustri Uno Olsson, marknadschef för affärsområdet Skogsindustri, säger att 2014 var ett utvecklande år för skogsindustrin.

– Det är glädjande att det satsas så mycket på skogsindustrin i Sverige, som det inte har gjorts på många år. SCA, Stora Enso och Södra investerar de närmaste åren i en omfattning som de inte gjort på länge, säger han.

När skogindustrin investerar i miljon- eller miljardklassen är Cowi en av de självklara leverantörerna. Företaget har nyligen vunnit ett guldkantat kontrakt för Valmet, som är en av huvudentreprenörerna när massabruket i Södra Cell Värö ska byggas ut i en mångmiljardinvestering. Massafabriken ska öka produktionskapaciteten med närapå det dubbla, från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år.

– I nuläget arbetar vi tillsammans med Valmet med att projektera fiberlinjen och stora delar av hela anläggningen, säger Uno Olsson, som generellt har den bestämda uppfattningen att de idag får mer omfattande uppdrag än tidigare.

– Vi får helt andra uppdrag nu jämfört med för tio år sedan. Nu får vi bredare uppdrag, framför allt på processidan.

Projekterar hela anläggningar Cowi har vid ett flertal tillfällen projekterat hela anläggningar från ax till limpa. Chemrecs förgasningsanläggning för gröna bränslen i Piteå är ett exempel. Ett annat är etanolfabriken Agroetanol i Norrköping.

– Vi kan vara med i tidiga skeden, men också erbjuda oss att bygga upp hela anläggningar, från inköp och processtyrning till att leverera all teknik som normalt ingår i ett industriprojekt såsom el, automation och byggnation, säger Uno Olsson.

Bara inom industriprojekt har Cowi 400 medarbetare i Sverige, vilket gör företaget till en av de största industriteknikkonsulterna i landet.

Uno Olsson menar att huvudanledningen till att Cowi kan åta sig mycket stora projekt är att man byggt upp en stor bredd av kompetenser inom koncernen.

Uppdrag utomlands En återkommande samarbetspartner för Cowi är Valmet. Valmets mjukpappersverksamhet, som ligger i Karlstad, får regelbundet kontrakt på mjukpappersmaskiner runtom i världen och då brukar Cowi i Karlstad vara med på ett hörn.  Cowi har de senaste åren varit kontrakterad av Valmet för att projektera anläggningar i Turkiet, Chile, Ryssland och Förenade Arabemiraten.  Montaget av själva mjukpappersmaskinen sköter Valmet själva, men projekteringen av all kringutrustning svarar Cowi för.

– Det är lika mycket arbete med kringutrustning – el, automation, pumpar, rör, styrsystem till exempel – som det är med själva maskinen, säger Uno Olsson. 

Personalägt företag Cowi är en stiftelse och ett personalägt företag, vilket skapar långsiktighet där de anställda kan ta del av resultatet.

– Det är inte vanligt med denna typ av ägarstruktur i stora företag. Det är positivt att medarbetarna kan ta del av företagets framgång, säger Uno Olsson.

 

FAKTA

Cowi är ett internationellt teknikkonsultföretag med huvudkontor utanför Köpenhamn. Cowi är specialiserat inom teknikutveckling, miljöteknik och projektledning.

Cowi har drygt 1 000 anställda i Sverige, inom yrkesgrupperna ingenjörer, geologer, samhällsplanerare och arkitekter.

Cowi är en stiftelse och ett personalägt företag, där de anställda erbjuds möjlighet att äga en del av de aktier som finns i företaget.

Annons