Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 22 2017
Senaste Nytt

Ukraina inför exportförbud av timmer

Publicerad av
Simon Matthis - 18 nov 2015

Ukraina har infört en lag som under 10 år förhindrar export av timmer och sågade trävaror.  Lagen trädde i kraft 1 november.

Sverige har ingen större import men exportförbudet kan påverka EU-marknaden genom indirekta effekter på olika sektorer, uppger Skogsindustrierna och enligt deras statistik uppgick EU-importen 2014 från Ukraina till 113 miljoner euro.

Aktionen är ett brott mot frihandelsavtalet och EU-kommissionen försöker nu få till stånd en ändring i lagen.

Finlands export minskade

Importen låg på samma nivå som året innan

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära u...