Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 22 2017
Senaste Nytt

SP Processum investerar i fermentorsystem

Publicerad av
Simon Matthis - 22 dec 2015

Det Örnsköldsviksbaserade forskningsföretaget SP Processum, som driver ett bioraffineriprojekt, har investerat i ett nytt och större fermentorsystem. Syftet är att möjliggöra produktion av exempelvis kemikalier i större mängder. Installationen kommer att vara klar under första kvartalet 2016, skriver SP Processum i ett pressmeddelande.

Bioteknik är ett av SP Processums satsningsområden och ett stort antal forskningsprojekt, omfattande fermentering och enzymbehandling, har genomförts i den existerande bioreaktorn BioBo.   – Här i Örnsköldsvik finns också Biorefinery Demo Plant, BDP, som drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Genom att vi nu investerar i ett fermentorsystem i 600 literskala fylls ett storleksgap mellan BioBo och den stora demonstrationsanläggningen. Grundregeln vid uppskalning är att ta volymsteg i ungefär 1:10 mellan varje steg och nu kan vi göra försök i hela skalan, från några hundra milliliter till fem liter, sedan 50 liter och snart till 600 liter och därifrån till 5-10 m3 i BDP. Den möjligheten finns inte på så många andra håll, säger Björn Alriksson på SP Processum i pressmeddelandet.

Det nya fermentorsystemet består i huvudsak av en feedtank, en bioreaktor och en uppsamlingstank.

Finlands export minskade

Importen låg på samma nivå som året innan

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära u...