Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Så kan gruvor och pappersbruk hjälpa varandra

Publicerad av
Simon Matthis - 22 dec 2015

Forskare vid Örebro universitet har fått 5,9 miljoner i forskningsanslag för att kartlägga hur gruvor och pappersbruk kan ”avfallsmatcha” varandra och vilka hinder som står i vägen för en sådan avfallsmatchning.

Det är känt att avfall från pappersindustrin lämpar sig för att minska urlakningen av svavelsyra och tungmetaller ur gruvrester. Det finns också mycket pengar att spara för gruvbolagen om de kan byta ut dagens hantering mot att använda avfallet från papperstillverkningen, enligt Mattias Bäckström vid Örebro universitet.

Forskningspengarna till det Örebroledda projektet kommer från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och är en del av andra omgången av en tvärvetenskaplig satsning på att omvandla industrins avfall och biprodukter till värdefulla resurser. Även pappersbruken tjänar på att bli av med sina rester, som idag deponeras. Det kostar pengar, även om deponierna ännu inte beskattas.

Nästan samtliga pappersbruk och gruvföretaget Boliden deltar i projektet. Luleå tekniska universitet är också en partner.

– I grunden handlar det om miljö, men syftet med det här projektet är att stärka svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bäckström, i ett pressmeddelande.

Annons