Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Värmland lobbar för bioekonomi

Bäckhammars bruk. Foto: Janee/Wikimedia Common
Bäckhammars bruk. Foto: Janee/Wikimedia Common
Publicerad av
Simon Matthis - 28 dec 2015

Region Värmland har skickat ett så kallat positionspapper till Näringsdepartementet där regeringen uppmanas utarbeta en nationell handlingsplan för bioekonomi som stödjer regionala insatser.

Region Värmland trycker på att det är viktigt att regionerna ges frihet att utveckla nya unika lösningar som bygger på de bästa regionala förutsättningarna och som kan tjäna som goda exempel på ett hållbart samhälle.

Positionspapperet lyfter fram att Värmland länge varit världsledande inom pappers, massa- och förpackningsindustrin och pekar särskilt på Paper Provinces arbete för att Värmland ska bli en storskalig demonstrationsarena för bioekonomi.

I dokumentet poängteras vidare att industrin arbetar för att underlätta forskning och innovation för att utnyttja sidoströmmar eller biprodukter från cellulosaindustrin, men för att skapa incitament till biobaserade innovationer är långsiktighet och övergripande överenskommelser ett måste, enligt Region Värmland.

I en bioekonomi på Värmlands vis har skogen en given plats. Samtidigt varnas för den rådande inställningen till hur råvaror kan hanteras, då det synsättet kan verka hindrande på framväxten av en bioekonomi, med förslag på begränsningar i uttag av bioenergi ur skogen.

Annons