Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Fyra forskningsprojekt får dela på 1,4 miljoner

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 29 dec 2015

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning beslutade vid senaste styrelsemötet att stödja fyra nya projekt. Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruk som sågverksindustrin, skriver Södra i ett pressmeddelande.

Sammanlagt har Södras stiftelse delat ut drygt 10 kronor till olika forskningsprojekt under 2015.  De fyra projekten som får stöd är:

• ”Mätning av ytspänning i torkat virke”, Gerhard Scheepers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad, Växjö, 478 000 kronor • ”Avverkningskapacitet för sågkedjor – en jämförande studie”, Björn Hannrup, Skogforsk, Uppsala, 250 000 kronor • ”Mobilanpassade verktyg för privatskogsbruket”, Lars Nylander, Skogforsk, Uppsala, 300 000 kronor • ”Avveckling av överskärmande björk – ekonomi vid avverkning samt skador och tillväxt”, Örjan Grönlund, Skogforsk, Uppsala, 400 000 kronor

Annons