Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 22 2017
Senaste Nytt

Fyra forskningsprojekt får dela på 1,4 miljoner

Publicerad av
Simon Matthis - 29 dec 2015

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning beslutade vid senaste styrelsemötet att stödja fyra nya projekt. Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruk som sågverksindustrin, skriver Södra i ett pressmeddelande.

Sammanlagt har Södras stiftelse delat ut drygt 10 kronor till olika forskningsprojekt under 2015.  De fyra projekten som får stöd är:

• ”Mätning av ytspänning i torkat virke”, Gerhard Scheepers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Hållbar Samhällsbyggnad, Växjö, 478 000 kronor • ”Avverkningskapacitet för sågkedjor – en jämförande studie”, Björn Hannrup, Skogforsk, Uppsala, 250 000 kronor • ”Mobilanpassade verktyg för privatskogsbruket”, Lars Nylander, Skogforsk, Uppsala, 300 000 kronor • ”Avveckling av överskärmande björk – ekonomi vid avverkning samt skador och tillväxt”, Örjan Grönlund, Skogforsk, Uppsala, 400 000 kronor

Finlands export minskade

Importen låg på samma nivå som året innan

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära u...