Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

SCA inför fasta priser på grantimmer

Foto: SCA
Foto: SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 04 jan 2016

Sedan årsskiftet har SCA infört fasta priser på grantimmer. För att underlätta för skogsägaren att bedöma vad virket på en avverkningspost kan vara värt, ersätter SCA priser för toppmätt sågtimmer med priser för volymen timmer i fast mått under bark. Skogsägaren får alltså betalt för hela volymen grantimmer.

Priser med olika måttenheter för olika sortiment gör det svårt för en skogsägare att bedöma värdet av en virkespost och att jämföra erbjudanden från olika köpare. För att öka tydligheten och för att underlätta för skogsägaren inför nu SCA fasta priser på grantimmer. Grantimmer får i fortsättningen ett pris per kubikmeter fast mått under bark, oavsett form, längd och bedömd kvalitet.

– Från den 1 januari 2016 inför vi fasta grantimmerpriser inom hela vårt verksamhetsområde. Timmerpriserna ligger på en oförändrad nivå men blir nu lättare att förstå och bedöma, säger Jörgen Bendz, virkeschef på SCA Skog, i ett pressmeddelande.

Även för massaved inför SCA tydligare prislistor. De tidigare församlingspriser för massaved, som förekommit i stora delar av norra Sverige, ersätts med ett enhetligt transportavdrag i samtliga prislistor. Transportavdraget beräknas från avverkningstrakten till närmsta förbrukande massavedsindustri. Avdraget görs med 25 öre/m3fub och km med ett tak på 50 kr, det vill säga efter 200 km.

Annons