Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Södra har sålt Hauerseter till RingAlm Tre

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 07 jan 2016

Södra överlät sågverket Hauerseter i Romerike, Norge, till RingAlm Tre As den 6 januari 2016. I avtalet förpliktigar sig RingAlm Tre att upprätthålla verksamheten vid anläggningen samt även att ta över större delen av medarbetarna vid sågverket.

– Jag är mycket nöjd med att ha hittat en köpare som motsvarar våra förväntningar. Det här blir en bra lösning för båda parter och inte minst för medarbetarna på Hauerseter. Vi kommer dock att fortsätta vår offensiva satsning på byggträ på den norska marknaden och vi kommer att samarbeta med Ring Alm Tre, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef för Södra Wood.

Södra genomför strukturella förändringar inom sin sågverks- och hyvleriverksamhet. I slutet av september fattade Södra beslutet att avveckla sågdelen vid sågverket Haurseter medan hyvleriet skulle fortsätta i tvåskift. Tidplanen var att ha sågdelen i drift fram till mitten av februari. Totalt påverkades 17 årsarbeten, främst i produktionen.

Att Södra nu har överlåtit verksamheten vid sågverket Hauerseter, såväl sågverksamhet som hyvleri, innebär att tjänsterna därmed har möjlighet att finns kvar.

Annons