Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Billerudkorsnäs satsar på formbara förpackningar

Foto: BillerudKorsnäs
Foto: BillerudKorsnäs
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jan 2016

Billerudkorsnäs stärker sin kompetens inom formbara förpackningar genom förvärv av en mindre aktiepost i det danska förpackningsinnovationsföretaget EcoXpac. Förvärvet lägger grunden för ett samarbete företagen emellan, enligt Billerudkorsnäs, och är en del i företagets satsning på innovation för att lösa framtidens förpackningsutmaningar.

– Innovation är en nyckelfaktor för att ytterligare stärka vår affärsmässiga framgång på lång sikt men också ett sätt för oss att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Därför är det naturligt för oss att i ett antal väl valda utvecklingsprojekt spänna bågen och ta oss an rejäla utmaningar som kan ha en stor långsiktigt positiv påverkan på såväl vår affär som vårt bidrag till en mer hållbar värld. Trots att investeringen i EcoXpac är liten i finansiell mening, jämfört med BillerudKorsnäs storlek, skapar den förutsättningar för att lyckas med de innovationsutmaningar vi nu tar oss an, säger Magnus Wikström SVP Technology & Strategic Development på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

EcoXpac är ett företag specialiserat inom avancerad 3D-formning av fiberbaserade strukturer.  

– Med vår kunskap och erfarenhet inom formpressad pappersmassa samt vårt entreprenöriella angreppssätt tillsammans med BillerudKorsnäs förmåga att ta idéer och innovationer till marknaden skapas en stark bas för vårt framtida samarbete. En bas från vilken bland annat projektet att skapa en pappersflaska kan förverkligas, säger Jesper Servé, grundaren av EcoXpac, i pressmeddelandet.

Annons