Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Bioraff Botnia – nytt finsk-svenskt projekt

Foto: SP Processum
Foto: SP Processum
Publicerad av
Simon Matthis - 15 jan 2016

Bioraff Botnia heter ett nytt treårigt projekt för utveckling av bioraffinaderilösningar. Ur restprodukter från skogsindustri och skogsbruk ska nya produkter i form av nya processer, tjänster, kemikalier och material tas fram. Genom att bygga vidare på redan gjord forskning har projektet valt ut de för industrin mest intressanta tillämpningsområdena. Projektpartners är Karleby universitetscenter, Centria yrkeshögskola och Jyväskylä universitet i Finland samt SP Processum i Sverige.

– Möjligheterna att hitta nya produkter och processer baserade på skogsråvara ökar om man samarbetar, inte bara mellan företag och universitet i en region eller i ett land, utan även över landsgränser, säger Yvonne Söderström Nordin, SP Processum och projektledare för Bioraff Botnia, i ett pressmeddelande från SP Processum.

– Genom att samverka och komplettera varandras kunskaper och tekniska utrustningar uppnås snabbare resultat. Därför är projekt som Bioraff Botnia nödvändiga för att vi tillräckligt snabbt ska kunna minska oljeberoendet och på sikt få ett mer hållbart samhälle, fortsätter hon.

Bioraff Botnia är uppdelat på fyra delprojekt; ”Furaner”, ”Produktion av L-arginin från lågvärdigt fiberslam”, ”Ligninkonvertering till kemikalier” och ”Skog till kemiindustri”. I Furaner är syftet att ta fram levulinsyra, en produkt som i sin tur kan bli råvara för vidare förädling. Delprojekt L-arginin omfattar enzymbehandling av fiberslam från massabruk för att ta fram L-arginin som bas för nya produkter.

Bioraff Botnia finansieras av Botnia-Atlantica 2014-2020 (ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge), Kvarkenrådet, Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Vinnova, Centria, Chydenius och SP Processum. Projektbudgeten är totalt 1,5 miljoner euro som ska räcka i tre år.  

Annons