Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Så kan arbetsmiljön förbättras inom massa- och pappersindustrin

Foto: Linn Malmén/Prevent
Foto: Linn Malmén/Prevent
Publicerad av
Simon Matthis - 19 jan 2016

Prevent, en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har tagit fram en handbok om arbetsmiljön i massa- och pappersindustrin, ”Bättre arbetsmiljö (BAM) Massa- och pappersindustrin”.

Målgruppen är chefer, skyddsombud och medarbetare. Enligt Prevent är materialet tänkt att användas vid introduktion av nya medarbetare, vid utbildningar eller som en uppslagsbok i vardagen.

Lena Smersfeldt, huvudskyddsombud på Nordic Paper, har varit med och tagit fram arbetsmiljömaterialet. Hon ser en stor fördel i att handboken har så brett användningsområde.

– Vi vet ju att det ser väldigt olika ut på olika företag när det gäller kunskaper och jag tror att det här materialet ger en riktigt bra bas som också går att använda i det dagliga arbetet, säger hon till fackförbundet Pappers.

Syftet med materialet är, enligt Prevent, att ”öka kunskapen om hur vi tillsammans kan skapa en bra arbetsmiljö genom att förebygga risker och känna igen vad som är friskfaktorer och riskfaktorer”.

Skriften finns att ladda ned på www.prevent.se/massapapper

Annons