Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

SCA ökade försäljningen

Foto:SCA
Foto:SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2016

Skogskoncernen SCA ökade nettoförsäljningen med 11 procent 2015 och den uppgick i slutet av året till 115 miljoner kronor, jämfört med 104 miljoner kronor.  Det framgår av bolagets bokslutsrapport.   Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4 procent. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 32 procent av omsättningen, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 11 procent och på mogna marknader till 2 procent. Koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015, exklusive jämförelsestörande poster och omräkningsvalutaeffekter, ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar.

Annons