Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Södra miljardinvesterar i Mörrum

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 18 feb 2016

Den 16 februari fattade Södras styrelse beslut om att genomföra en miljardinvestering på massabruket i Mörrum. Investeringen är andra steget i en långsiktig satsning på Södra Cell Mörrum och innebär att kapaciteten ökar med 45 000 ton.

- Det är mycket glädjande för oss på bruket och innebär att vår konkurrenskraft och våra möjligheter ökar. Att Södra väljer att investera i Mörrum är också viktigt för regionen, säger Stefan Sandberg, platschef på Södra Cell Mörrum i ett pressmeddelande.

Den aktuella investeringen omfattar en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen där massa för textila ändamål tillverkas. En ny indunstning ger förutsättningar för att öka produktionen och möjliggör ökade energileveranser av såväl el och fjärrvärme som biobränslen. I och med den nya investeringen kommer produktionskapaciteten öka med 45 000 ton och den totala produktionen av pappers- och dissolvingmassa kommer då att uppgå till 470 000 ton.

– Vi kan med investeringen möta efterfrågan från våra kunder på såväl pappers- som dissolvingmassa, säger Stefan Sandberg.

Arbetet med projektet inleds under våren 2016 och beräknas stå klart i november 2017.

Annons