Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Rekordår för Rottneros

Foto: Rottneros
Foto: Rottneros
Publicerad av
Simon Matthis - 22 feb 2016

Rottneros-koncernen har gjort sitt bästa årsresultat någonsin i nuvarande struktur. Resultatet efter finansnetto för helåret 2015 uppgick till 259 miljoner kronor. Det framgår av bolagets årsrapport.

Nettoomsättningen ökade med 16 procent jämfört med föregående år.

Produktionsvolymerna för fjärde kvartalet ökade med 7 procent och för helåret ökade produktionsvolymerna med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Både Rottneros Bruk och Vallviks Bruk satte nya årsproduktionsrekord.

- 2015 blev ett mycket gynnsamt år för Rottneroskoncernen. Året som helhet innebar en kraftig resultatförbättring där rörelseresultatet mer än fördubblades till 263 miljoner kronor. Vi redovisar därmed en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 25 procent. Det innebär att vi har uppfyllt vår målsättning, att avkastningen ska överstiga den för jämförbara massaproducerande bolag, säger vd Per Lundeen i ett pressmeddelande.

Annons