Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 22 2017
Senaste Nytt

Svenska skogsägare lämnar Ryssland

Publicerad av
Simon Matthis - 23 feb 2016

Svenska börsnoterade bolag inom skogsbruk har gjort sig av med 1,4 miljoner hektar skogsmark i Ryssland de senaste åren, enligt ATL, Affärstidning för lantbruket. Bland annat har Ikea-ägda Swedwood sålt ett nybyggt sågverk, en limträfabrik och ett skogsarrende på 295 348 hektar i Kostomuksja, ryska Karelen, enlig ATL.

Även Rusforest har sålt en pelletsfabrik, ett sågverk och ett stort skogsarrende i nordryska Archangelsk. Det gav Rusforest 99 miljoner svenska kronor i kontanter och 141 miljoner i minskade skulder.

Sågverksbolaget Rörvik Timbers går mot trenden, men enligt ATL har bolaget ryska huvudägare som svartlistats i väst. Affärerna i koncernens ryska inköpsbolag går bra.  

– Vi går för fullt och köper drygt 100 000 kubikmeter per år till våra svenska enheter. Vi säljer också energibränsle och massaved till andra kunder i Europa, säger Rörviks VD Per Rodert till ATL.

Finlands export minskade

Importen låg på samma nivå som året innan

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära u...