Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Papper- och massaindustrins pumpar blir mer integrerade och energieffektiva

Pumpar står för i genomsnitt tio procent av pappers- och massaindustrins totala elförbrukning. Foto: Grundfos
Pumpar står för i genomsnitt tio procent av pappers- och massaindustrins totala elförbrukning. Foto: Grundfos
Många moderna pumpar indikerar själva när det är dags för olika typer av underhållsåtgärder. Foto: Grundfos
Många moderna pumpar indikerar själva när det är dags för olika typer av underhållsåtgärder. Foto: Grundfos
Publicerad av
Simon Matthis - 07 mar 2016

När allt fler pumpar övergick från fastvarviga till frekvensstyrda tog pumpbranschens utveckling ett stort kliv framåt. Numera betraktas pumpar ofta som en väsentlig komponent i det industriella systemets helhet, vilket har medfört ett ökat fokus på att integrera funktioner som höjer systemets samlade verkningsgrad.

–Tidigare har fokus i mångt och mycket legat på att göra pumpen så energieffektiv som möjligt, i första hand med hjälp av frekvensomformare och effektivare hydraulik. På senare tid har fokus skiftat till att istället beröra funktioner som påverkar systemets totala verkningsgrad. Man brukar räkna med att pumpar står för tio procent av pappers- och massaindustrins totala elförbrukning, så visst finns det en avsevärd energieffektiviseringspotential, säger Marcus Gunnarsson, produktspecialist på Grundfos.

När han genomför energieffektiviseringsanalyser av pumpsystem på företag upptäcker han ofta föråldrade pumpinstallationer, fastvarviga pumpar som bör ersättas med frekvensstyrda pumpar samt överdimensionerade pumpar som är onödigt dyra i drift.

–Vad gäller underhåll så är mitt intryck att merparten av industriföretagen har bra koll på vilken typ av underhåll som krävs för att bibehålla pumparnas verkningsgrad. Många moderna pumpar har dessutom funktioner som automatiskt indikerar när det är dags för underhåll, säger Marcus Gunnarsson.

Pumpar integreras i industriella nätverk

Han är övertygad om att energikraven kommer att skärpas ytterligare när framtidens pumpar utvecklas. Även om de pumpar som tillverkas idag är betydligt mer energieffektiva jämfört med de som tillverkades för femton-tjugo år sedan finns fortfarande en betydande effektiviseringspotential.

–På senare år har vi sett en fantastisk utveckling vad gäller pumparnas verkningsgrad. Allt fler industriföretag, inte minst i papper- och massaindustrin, väljer i ökad utsträckning att integrera sina pumpar med övriga tekniska system som tillsammans utgör ett industriellt sammanlänkat nätverk, säger Marcus Gunnarsson.

Förr var det vanligt förekommande med två- fyr- och sexpoliga motorer. Då var poltalen synonymt med pumpmotorns varvtal. Numera använder sig allt fler industriföretag av frekvensomformare, vilket innebär att poltalet inte längre är synonymt med motorns varvtal.

Allt fler genomför energianalyser av företagets pumpbestånd

–Industrins intresse för att se över sitt pumpbestånd ökar stadigt. Insikten kring pumparnas energieffektiviseringspotential är utbredd, vilket förstås har bidragit. Allt fler genomför energianalyser, såväl enklare analyser som baseras på besiktning och kartläggning av användarmönster som mer tekniskt avancerade analyser där pumparnas energiförbrukning, flöde och tryck mäts och loggas under en längre period, säger Marcus Gunnarsson.

Energianalyser av pumpbeståndet på ett papper- och massaverk inkluderar även analys av användarbeteende. På stora industrier finns exempelvis ofta lokaler som inte används i större utsträckning och därmed inte har samma uppvärmningsbehov som anläggningen i övrigt. Det är också viktigt att regelbundet se över pumpventilerna. Ventiler som är utnötta eller av misstag lämnats stängda medför ofta att pumparna får arbeta med högre varvtal än nödvändigt.

 

 

Annons