Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 22 2017
Senaste Nytt

Specialbetong används i Södra Cell Värö

Publicerad av
Simon Matthis - 08 mar 2016

Vid utbyggnaden av Södra Cell Värö används betongväggar som förhindrar vatteninträngning och är resistent mot påverkan från surheten i flis och pellets. Betongkonstruktionerna har behandlats med produkten Penetron Admix från Penetron, som tillsätts betongen i pulverform och minskar dess permeabilitet genom att fylla igen mikrosprickor och porer.

Specialbetongen kommer bland annat att användas i pelletslagren i 1,5 meter tjocka betongväggar, men även i den nya turbinhallen, i reningsverkets tankar och i flera mindre byggnader.

Finlands export minskade

Importen låg på samma nivå som året innan

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära u...