Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Prisregn över forskare på nanocellulosa

Foto: Innventia
Foto: Innventia
Publicerad av
Simon Matthis - 09 mar 2016

Ali Naderi vid Innventia har tilldelats årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Prissumman på 500 000 kronor gör det möjligt för Ali Naderi att tillbringa fem månader vid Stony Brook University i New York. Tillsammans med professor Benjamin S. Hsiao, som är en auktoritet inom karaktärisering av material med hjälp av röntgenspridning, kommer han att utveckla metoder för studier av NFC-baserade material. Därmed ges större möjlighet till förståelse för hur NFC kan blandas och växelverka med olika material.

Nanocellulosa är ett material med exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men till skillnad från Kevlar och andra material baserade på fossila råvaror kan nanocellulosa produceras från rikligt förekommande förnybar skogsråvara. Forskningen på olika nanocellulosabaserade applikationer kunde på allvar ta fart för fem år sedan när Innventia startade världens första pilotanläggning för framställning av nanofibrillär cellulosa (NFC), en form av nanocellulosa som framställs genom delaminering av cellulosafibrer. Nu studeras bland annat användning av NFC för att framställa elektriskt ledande pappersmaterial, barriärmaterial i förpackningar eller som styrkekomponent i papper, kartong och kompositmaterial.

– Avancerad analys är viktigt för att få ut hela potentialen hos nanocellulosa. Då kan de nya CNF-baserade materialen konkurrera på allvar genom sina unika egenskaper, säger Anna Wiberg som är forskningsledare för Papperskemi och Nanocellulosa vid Innventia.

Annons