Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Sveaskog delar ut 800 miljoner

Publicerad av
Simon Matthis - 14 mar 2016

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2015 och styrelsens förslag till utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning på 800 miljoner kronor.

Sveaskog, som ägs av svenska staten, överträffade ägarens finansiella mål 2015. Under de senaste fem åren har Sveaskog delat ut 7,9 miljarder SEK till ägaren.

- Vi har gjort framsteg på flera viktiga områden, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef. Vi har förbättrat det operativa rörelseresultatet och överträffat direktavkastningmålet. Förtroendet för oss är fortsatt högt och kunder och entreprenörer är fortsatt nöjda med oss som leverantör och samarbetspartner. Medarbetarnas motivation har ökat och våra ledare får goda vitsord.

- Sveaskog verkar i hög utsträckning i landsbygdsområden, fortsätter Per-Olof Wedin. Vi har under en längre tid arbetat med att öka mångfalden för att öka vårt rekryteringsunderlag. På så sätt bidrar vi till att skapa förutsättningar för livskraftiga samhällen i landsbygden. I år har vi ökat våra insatser och tar bland annat emot fler personer för praktik och ökar antalet sommarjobb för ungdomar.

- Skogen binder stora mängder koldioxid och är därför viktig för klimatet, skriver Sveaskogs ordförande Helene Biström i årsredovisningen. Därför är det bra för klimatet att bruka skogen. Vi deltar också aktivt i viktiga projekt för att driva en utveckling mot mer träbaserade produkter och material.

Annons