Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Landsbygdsministern besökte SP Processum

Publicerad av
Simon Matthis - 16 mar 2016

Idag den 16 mars besökte Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht SP Processum, Domsjö Fabriker och SEKAB som en del i hans besök i Örnsköldsvik. Vid besöket presenterade VD Magnus Hallberg SP Processums verksamhet och de möjligheter till nya produkter och processer som finns med skogsråvaran och de skogsindustriella restströmmarna. Han passade också på att skicka med viktiga budskap för att bioekonomin ska kunna realiseras.

Förmiddagen ägnades åt att presentera och diskutera de aktiviteter inom bioraffinaderi som pågår i Örnsköldsvik och bioraffinaderiklustret. Ylwa Alvarsdotter, ansvarig för marknadsutveckling hos SEKAB, presenterade projektet Närodlad Plast och de resultat som projektet har gett. Magnus Hallberg presenterade SP Processum. Det faktum att skogsavverkningen kan och bör öka togs upp av Holmen Skog.

I besöket ingick också diskussioner med Lars Winter, VD Domsjö Fabriker, samt ett studiebesök i demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo Plant. Den är en mycket viktig möjlighet för att kunna skala upp lyckade processer i pilotskala till fabriksnära förhållanden.

– Det känns fantastiskt roligt att få Landsbygdministern på besök och få visa på vilken potential det finns för att realisera bioekonomin med skoglig råvara som bas, säger Magnus Hallberg VD SP Processum.  

– Det här var ett utmärkt tillfälle för oss och våra medlemsföretag att göra medskick till honom och regeringen och visa på vad vi behöver för att de tekniker vi utvecklat skall kunna resultera i fullskaliga industriella anläggningar och för att våra förnyelsebara skogsbaserade produkter skall kunna konkurrera med dagens fossila.

Annons