Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Vallviks massabruk investerar i nytt vitlutsfilter

Foto: Rottneros
Foto: Rottneros
Publicerad av
Simon Matthis - 07 apr 2016

Valmet ska leverera ett vitlutsfilter till Rottneros massafabrik Vallvik på den svenska östkusten. Vitlutsfiltret är en del av massafabrikens kemikalieåtervinningsprocess.

Investeringen är en del av Rottneros AB:s större ombyggnadsprojekt kallat Agenda 500, som syftar till att öka tillgängligheten och den totala produktionsvolymen för Rottneros AB:s båda massafabriker, Rottneros bruk och Vallviks bruk, och med målet att nå en kapacitet på 500 000 ton per år.

Det nya vitlutsfiltret kommer att ersätta ett befintligt filter. Det behövs ett större filter för att hantera kapacitetsökningen vid bruket. Uppstart av det nya filtret är planerad till hösten 2016.

Vitlutsfiltret är av typen PDW. Vitlutsskivfilter ger helt klar vitlut och tvättar mesan. Det mycket höga utbytet av vitlut ökar kapaciteten uppströms och eliminerar de potentiella driftstörningar som en ökande mängd av slam och andra processfrämmande ämnen (NPE) i vitluten kan orsaka,  enligt Valmet,

Annons

Annons

Annons