Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Nya MO-lager från NSK

Foto: NSK
Foto: NSK
Publicerad av
Simon Matthis - 29 dec 2015

Japanska NSK har tagit fram nya MO-lager (Molded-Oil) som är särskilt effektiva i miljöer som utsätts för damm och/eller vattenföroreningar. Där det krävs extremt höga hastigheter har NSK som alternativ utrustat många virasektioner med företagets HPS-serie med sfäriska rullager.

I pressektionen innebär höga belastningar och hastigheter och användning av icke-optimala lager att fel såsom avskalning kan uppstå. I denna sektion erbjuder NSK trippelringlager. Dessa finns i antingen cylindrisk/sfärisk rullagerkombination (2SL serien) eller sfäriskt/sfäriskt-rullagerkonfiguration (2PSL serien). Användningen av HPS-sfäriska rullager med solida mässingshållare är ytterligare en lösning som bevisat sin prestanda i pressektioner.

Torrändsektionen i ett pappersbruk har inte bara höga laster och höga hastigheter utan även förhöjda temperaturer med upp till 150° C. Som en konsekvens av detta kan den inre ringen hos lagren ha en benägenhet att gå sönder. För att lösa detta problem har NSK utvecklat TL-serien inom sfäriska rullager. Förutom särskild värmebehandling som garanterar hög dimensionsstabilitet har stålet i TL-serien en kemisk sammansättning som gör de inre och yttre ringarna extremt motståndkraftiga mot slitage och sprickbildning.

NSK erbjuder även cylindriska rullager med självcentrerande ytterring (RUB-serien) som förhindrar problem med oregelbundet slitage och hjälper till att stå emot oförutsedda snedställningar. I likhet med vira- och pressektionerna är HPS sfäriska rullager också en populär lösning i torrändsektionen, där de kan utrustas antingen med solid mässing- eller stålhållare enligt valt dimensionsområde.

I kalendersektionen utsätts maskincylindrar för höga belastningar och hastigheter vilket kan leda till utmattningsslitage på sfäriska rullager och dilatation av den inre ringen, medan förhöjda temperaturer också kan orsaka fel. Här har NSK TL-RUB-serien inom cylindriska rullager utvecklats så att kalanderrullar kan expandera termiskt utan begränsningar och därför garantera högre löpnoggrannhet och motståndskraft mot temperaturer upp till 200° C i kontinuerlig drift. Andra lösningar i kalendersektionen från NSK är sfäriska TL-standardrullager, HPS sfäriska rullager och trippelringlager.

Annons