Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, okt, 22 2017
Senaste Nytt

PulpEye lanserar modulen PulpEye Vessel

 PulpEye Vessel mäter mängd och storlek av kärlceller i strömmar av kortfibermassa.
PulpEye Vessel mäter mängd och storlek av kärlceller i strömmar av kortfibermassa.
Publicerad av
Simon Matthis - 09 mar 2016

Baserad på den patenterade teknologin för att mäta fiberväggstjocklek, introducerar nu PulpEye sin modul PulpEye Vessel för att mäta mängd och storlek av kärlceller online i kortfibermassor. Modulen använder cirkulärt polariserat ljus så att bilder av fibrer och kärlceller tydligt kan särskiljas från bakgrunden och är därmed enkla att identifiera.

Kärlceller finns i kortfibermassor och förblir ofta intakta i massaprocessen och kan därför negativt påverka massakvaliteten. Genom att de kan finnas som lösa partiklar på pappersytan eller kan orsaka ojämnt upptag av tryckfärg kan tryckkvaliteten påverkas negativt. Kärlceller som släpper från pappersytan orsakar dammproblem. 

– Genom att mäta mängden och storleken av kärlceller i massan kan massatillverkaren klassificera sin massa, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye. Vi har fått mycket positiv respons från tillverkare av kortfibermassor när vi har presenterat vår metod att mäta kärlceller i en massasuspension, så efterfrågan för vår teknik finns verkligen.  

– Vår teknik är också intressant för papperstillverkare vilka använder pappersmassor med stora kärlceller från lövved eller som avsvärtade massor som innehåller kärlceller. Genom att mäta online tidigt i processen kan variationer upptäckas och kostsamma returer undvikas.  

PulpEye blandar och cirkulerar provet genom en flödescell i vilken en kamera tar bilder av massan. I vanligt ljus är kärlcellerna i det närmaste transparenta och mycket svåra att detektera och särskilja från bakgrunden, och därmed fånga på bild. Genom PulpEye Vessel använder cirkulärt polariserat ljus urskiljs fibrer och kärlceller enkelt från bakgrunden.

Bilderna tas i mycket hög upplösning. Kärlceller är ofta i storleksordningen 100 mikrometer i diameter och för vissa trädslag såsom eukalyptus ännu större. De erhållna bilderna analyseras i flera steg genom avancerad bildanalys

– Analysresultaten, som exempelvis uttrycks som antal kärlceller per en viss mängd massa, presenteras som en separat rapport i PulpEye. Larmgränser för när åtgärder måste vidtas kan läggas in. PulpEye Vessel ersätter den betydligt osäkrare manuella kontrollen av enstaka massaark och visar resultaten i realtid, slutar Öjvind Sundvall.

 

Annons