Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Priset på skogsmark högre än någonsin

Publicerad av
Simon Matthis - 26 jan 2017

Priset på skogsmark steg under fjolåret till sin högsta nivå någonsin i södra Sverige. Genomsnittspriset är nu cirka 600 kronor per skogskubikmeter, vilket innebär en ökning med 5,6 procent jämfört med året innan. Det framgår av ny statistik från LRF Konsult som är Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter. Orsaken till uppgången tros vara ett lågt utbud på fastigheter, vilket skapat ett högt köptryck som drivit upp priserna. Enligt statistiken sjönk däremot priset i mellersta och norra Sverige, till 393 respektive 243 kronor per skogskubikmeter, vilket är en minskning med 3,8 respektive 2,7 procent. Skogskubikmeter är en enhet som används för att beteckna ett skogsområdes virkesvolym.

(TT)

Annons