Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Ryska hushållens disponibla inkomster sjönk med 6 procent 2016

Den ryska industriproduktionen ökade med 3 procent i november-december 2016 jämfört med samma period under 2015, medan tillväxten för hela året 2016 låg på en procent, rapporterar Finlands Banks analysinstitut Bofit, som hämtar sina uppgifter även från ryska statistikcentralen Rosstat. 

Publicerad av
Markku Björkman - 01 feb 2017

Den ryska industriproduktionen ökade med 3 procent i november-december 2016 jämfört med samma period under 2015, medan tillväxten för hela året 2016 låg på en procent, rapporterar Finlands Banks analysinstitut Bofit, som hämtar sina uppgifter även från ryska statistikcentralen Rosstat. 

Man bör därför ta hänsyn till, skriver Bofit, att Rosstats rapporter kan komma att förändras senare med tanke på den stora mängd säsongrelaterad data, som utgör grunden för bedömningarna och analyserna. Det gäller särskilt de motsägelsefulla uppgifterna om en överraskande och kraftig ökning av industriproduktionen i november och december 2016, anmärker Bofit.

Jordbruksproduktionen i 2016 översteg föregående års produktion på nästan 5 procent enligt Rosstat, främst på grund av goda skördar och andra produktionsresultat. Godstransportvolymen ökade med nästan 2 procent under förra året. 

Byggsektorn minskade för tredje året i rad. Till skillnad från tidigare år byggdes färre bostäder. Förändringen blev minus en procent jämfört med föregående år.

Ryska detaljhandelns försäljningsvolym fortsatte att minska i december 2016, enligt Bofit. Nedgången har nu pågått i två år. Detaljhandelns försäljning år 2016 sjönk under fjärde kvartalet cirka 5 procent. 2015 låg försäljningsvolymen 15 procent lägre än 2014. De reala hushållens disponibla inkomster sjönk med 6 procent under förra året.

 

Annons

Annons

Annons