Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Stort nanocellulosaprojekt drar igång

Med målet att etablera produktion av kristallin nanocellulosa, CNC, startar ett projekt för att utveckla en testbädd, TinyBTalented, för utveckling av nya applikationer i större skala i Processums regi.

Foto: Processum
Foto: Processum
Publicerad av
Simon Matthis - 03 feb 2017

Satsningen har en budget på 8 miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling. I projektet deltar bland annat Holmen, Mittuniversitetet och Tetra Pak.

I Örnsköldsvik byggs för närvarande en pilotanläggning för framställning av kristallin nanocellulosa, CNC. Anläggningen blir enligt Processum den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Projektet är på fyra år och kommer att pågå fram till i november 2020. Vinnova satsar 3,6 miljoner i TinyBTalented och deltagande parter 4,4 miljoner kronor. De ingående parterna kommer att tillsammans eller enskilt driva fyra applikationsområden, nämligen CNC i planformade material, i sårförband, som styrkegivare i flerskiktsmaterial samt för funktionalisering av gas- och vätskebarriärer. Till projektet är dessutom kopplat ett intressentråd bestående av ytterligare ett antal företag och universitet.

 

– Det är oerhört roligt att våra projektpartners och den här siten får förtroendet att agera grogrund för utvecklingen av en ny generation biobaserade material, säger Emma Johansson, FoU-ingenjör Processum och projektledare för TinyBTalented. Här finns en integrerad infrastruktur för bioraffinaderiutveckling med förmåga och kompetens att demonstrera hela eller delar av processflöden från råvara till färdig produkt i både pilot- och demonstationsskala. Det är en bra grund för utveckling av kristallin nanocellulosa. Strukturen för TinyBTalented möjliggör även att arbetsformer för framtida applikationsutveckling etableras på ett hållbart sätt.

 

– Sedan beslutet togs att bygga en pilot för kristallin nanocellulosa här i Örnsköldsvik har vi startat flera projekt för att utveckla applikationer av kristallin nanocellulosa, säger Anna Svedberg, utvecklings- och marknadsansvarig hos MoRe Research. I dessa samarbetar vi bland annat med KTH, Wallenberg Wood Science Centre och Mittuniversitetet. TinyBTalented passar därför mycket väl in i vårt utvecklingsarbete med nanocellulosa och vi ser projektet som ett viktigt och nödvändigt steg på vägen för att utveckla den fulla potentialen hos detta framtidsmaterial.

 

– Etableringen av testbädden för nanokristallin cellulosa möjliggör uppskalning av tekniken, accelererar utvecklingen av applikationer och bedöms ha goda förutsättningar att ersätta ett flertal fossila produkter med nya material baserade på CNC, säger Moa Eklund, Vinnova. Den anläggning som byggs upp kompletterar också redan befintlig infrastruktur inom bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik, vilket gör att stora synergier kan skapas och testbädden stärker de centrala aktörernas erbjudandanden kring test och demo. Anläggningen bedöms också ha goda möjligheter att attrahera en betydande mängd internationella kunder. Vidare ser Vinnova det som positivt att testbädden är en del av en större satsning på CNC i Örnsköldsvik där stark kompetens byggs upp genom ett flertal satsningar.

Annons

Annons

Annons