Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Finlands export minskade

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln.

Publicerad av
Markku Björkman - 07 feb 2017

Finlands export av varor minskade med fem procent under 2016 enligt finländska tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln.

Värdet av Finlands export var 4,4 miljarder euro. Importen ökade med en procent i december jämfört med året innan och importens värde var något över 4,9 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med fyra procent och importen låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 530 miljoner euro i december. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,9 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 613 miljoner euro. I december året innan hade handelsbalansen ett underskott på 262 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med åtta procent i december och exporten till länderna utanför EU låg på samma nivå som året innan. Importen från EU-länder minskade med sju procent men importen från icke-EU länder ökade med 16 procent i december. Under januari-december har exporten till EU-länder sjunkit med fyra procent och exporten till länder utanför EU med fem procent. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan men importen från övriga länder ökade med en procent.

Annons

Annons

Annons