Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt

Södra bygger ut sågverk

Investeringen är nödvändig för lönsamheten

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Peter Höök - 13 feb 2017

Södra satsar drygt 200 miljoner kronor på sågverken i Långasjö, Värö, och Orrefors. Den största investeringen görs i Långasjö där produktionen kommer att öka från 280 000 kubikmeter till 360 000 kubikmeter, vilket innebär nyanställningar på 25 personer. Investeringsprogrammet ska vara klart under kvartal tre 2017.

Den största investeringen på cirka 100 miljoner görs vid sågverket i Långasjö och syftar till att öka produktionen från 280 000 till 360 000 kubikmeter.

– För att nå dit ska vi byta ut den gamla klensågslinjen och ersätta den med en ny profilerande cirkelsågslinje och därmed förenkla och effektivisera flödet genom sågen. Dessutom ska vi bygga en ny paketläggare med ströhantering och även bygga en helt ny virkestork. Vidare ska vi bygga ett nytt magasin på  8 000 kvadratmeter. I projektet ingår även flytt av distribution till svensk bygghandel från vårt sågverk i Torsås, som avvecklas efter sommaren. Projekten i Långasjö drog i gång i november och ska vara klara i höst, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef för Södra Wood.

Även vid Södras största sågverk i Värö satsas det 80 miljoner kronor, uppdelat på många delinvesteringar. Alla syftar till ytterligare rationellare produktion för bättre lönsamhet.

– Förutom investeringar arbetar vi på sågen i Värö, liksom alla andra Södras sågverk, intensivt med Lean-principerna för att personalen med all sin kompetens ska kunna köra sågverket så säkert och effektivt som maskinerna tillåter, säger Jörgen Lindquist.

Vid Södras klensågverk i Orrefors investeras det cirka 30 miljoner kronor i en ny panna och torkanläggning, vilket möjliggör ökad produktion i framtiden.

– Investeringen är nödvändig för lönsamheten. I och med att vi idag har för liten pannkapacitet får vi sälja en del varor otorkade. Med investeringen kan vi utöka produktionen och samtidigt torka hela den sågade volymen, säger Jörgen Lindquist.

 

Annons

Annons

Annons