Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Möjligheter med grön kemi

Foto: Michael Gaida
Foto: Michael Gaida
Publicerad av
Redaktionen - 15 feb 2017

Projektet ValChem har under hösten levererat över tjugo ton cellulosasocker som har framställts med skog som råvara. Syftet är att lägga en grund för fullskalig produktion av biobaserade kemiprodukter.

Med hjälp av de teknologier som SEKAB är med och demonstrerar inom projektet hoppas forskarna att förnybar skogsråvara ska kunna ersätta den fossila oljan för att framställa olika kemikalier.

SEKAB:s teknologiplattform CelluAPP® gör det möjligt att förädla trä, halm och annan cellulosarik råvara till kemiprodukter, biogas och lignin.

Just sockret som utvinns i ValChem-projektet blir till monopropylenglykol (MPG), en viktig baskemikalie som används i exempelvis färger, lacker och hygienartiklar.

Annons

Annons

Annons