Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Metsä Tissue investerar i ny ångpanna

Metsä Tissue AB och KPA Unicon Oy har tecknat ett avtal om en biobränsleeldad ångpanna för leverans till Metsä Tissue i Nyboholm, Sverige. Anläggningen, en Unicon Biograte 8 MWth biobränslepanna kommer att använda förutom bioslam, skogsflis, bark och sågspån som bränsle, för att producera ånga till anläggningens pappersmaskiner. Anläggningen beräknas vara i drift i i slutet av år 2017.

Bild: KBA Unicon
Bild: KBA Unicon
Publicerad av
Simon Matthis - 15 feb 2017

Leveransen är en nyckelfärdig lösning exklusive mark- och grundarbeten. Avtalet omfattar all processutrustning, installationer, driftsättning och utbildning av driftpersonal. Hjärtat i den nya biobränsleeldade pannanläggning är förbränningstekniken Biograte som är speciellt utvecklad för användning av biobränslen med en högeffektiv och miljöenlig energiproduktion.

Annons

Annons

Annons