Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Stora Enso planerar att lägga ner en SC-pappersmaskin

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med de anställda vid Kvarnsvedens bruk i Dalarna angående planerna på att omorganisera bruket, inklusive permanent nedläggning av produktionen vid pappersmaskin 8 (PM8) i slutet av andra kvartalet 2017. De planerade åtgärderna skulle påverka maximalt 140 anställda. Pappersmaskinen har en kapacitet på 100 000 ton superkalandrerat obestruket journalpapper (SC) per år. 

 

Foto: Calle Eklund
Foto: Calle Eklund
Publicerad av
Simon Matthis - 16 feb 2017

Åtgärderna skulle innebära årliga kostnadsbesparingar på 12 MEUR. Stora Enso kommer då att redovisa omstruktureringskostnader på ungefär 17 MEUR som en jämförelsestörande post i delårsbokslutet för första kvartalet 2017, varav 14 MEUR avser löpande kostnader. Den planerade nedläggningen kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på Stora Ensos omsättning eller operativa rörelseresultat.

– Vi planerar att omorganisera verksamheten för att stärka Kvarnsvedens bruk i den strukturellt nedåtgående pappersmarknaden. Planerna inkluderar permanent nedläggning av PM8, eftersom maskinen är liten och tekniskt sett gammal och tyvärr inte längre konkurrenskraftig under rådande marknadsförhållanden. Vi uppskattar våra medarbetares ansträngningar och beklagar att denna åtgärd är nödvändig för att säkra Kvarnsvedens bruks konkurrenskraft framöver, säger Kati ter Horst, chef för division Paper. 

En nedläggning av PM8 vid Kvarnsvedens bruk skulle inte påverka Stora Ensos totala utbud av SC-paper. I Europa fortsätter Stora Enso att tillverka SC-papper vid PM12 vid Kvarnsvedens bruk samt vid Maxau-bruket i Tyskland och Langerbrugge-bruket i Belgien. Koncernens SC-kunder betjänas också av Dawang-bruket i Kina.

Inga beslut angående planerad omorganisation eller neddragningar i personalstyrkan kommer att tas innan MBL-förhandlingarna är avslutade. Produktionen vid Kvarnsvedens bruk kommer att fortsätta på två linjer: PM10 för förbättrat tidningspapper och PM12 för SC-papper.

Annons

Annons

Annons