Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

IVL i samarbete med Skogforsk för hållbart skogsbruk

Foto: Màrtainn MacDhòmhnaill
Foto: Màrtainn MacDhòmhnaill
Publicerad av
Jessica Nejman - 22 feb 2017

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Skogforsk skrivit under en avsiktsförklaring för ökat samarbete kring hållbart skogsbruk, råvaruförsörjning och nyttjande av skogens ekosystemtjänster.

– IVL och Skogforsk arbetar båda för att bidra till ett hållbart samhälle. Båda instituten har en stark näringslivskoppling och en liknande roll att generera tillämpad kunskap och tjänster för samhällets bästa, säger IVL:s vd Tord Svedberg.

– För att klara övergången till bioekonomin krävs nya angreppssätt. Skogforsk och IVL kommer tillsammans kunna bygga breda, ämnesöverskridande samarbetsprojekt som kan belysa klimatfrågor, bioekonomisk utveckling och tekniska framsteg, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

Samarbetet kommer att bestå av gemensamma forskningsprojekt som kommer att byggas upp och utvecklas under de närmaste åren.

Annons

Annons

Annons