Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 27 2018
Senaste Nytt

Regnbågslax ska få smaka på fiskfoder från skogsindustrin

Salmonaid är ett nytt projekt som drivs av RISE Biovetenskap och material, Processum, SLU och Domsjö Fabriker.

Salmonaid syftar till att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt. Foto: Processum
Salmonaid syftar till att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt. Foto: Processum
Publicerad av
Simon Matthis - 28 feb 2017

Projektet syftar till att med hjälp av mikroorganismer dels producera oljeråvara till laxfoder och dels optimera processen för att tillverka foderprotein med högre proteinhalt. Råvaran skall sedan utvärderas som ersättningsprodukt för både fisk- och sojabaserade produkter som används i dagens fiskfoder och som till stor del baseras på upptagning av foderfisk ur världshaven.

– Det finns ett allt större intresse från fiskodlingsindustrin att få fram fiskfoder med mindre miljöpåverkan än dagens produkter, berättar Sara Hornborg, RISE Biovetenskap och material, forskare och projektledare för Salmonaid. Att minska beroendet av fiskmjöl och fiskolja baserat på foderfisk är synnerligen viktigt, inte minst för att kunna ha ett balanserat ekosystem i haven. Sojan som hittills använts i allt större omfattning som ersättning kan också ifrågasättas. Därför är mikrober som använder sidoströmmar från den svenska skogsindustrin en mycket intressant råvara för användning som ersättningsprodukter.

– Processum har nyligen investerat i två multibioreaktorsystem och här ska vi, med så kallad surlut från Domsjö Fabriker som råvara, med hjälp av mikroorganismer framställa protein och olja för fiskfoder i detta projekt, säger Björn Alriksson, gruppchef Bioteknik vid Processum. Odlingsförsöken kommer att ske under olika betingelser för att optimera processen för att framställa ett högvärdigt protein. När vi hittat förutsättningarna som ger en produkt med hög kvalitet ska vi i våra bioreaktorer successivt tillverka allt större mängder. I slutet av projektperioden är avsikten att kunna producera single cell protein med hög kvalitet som fungerar bra i fiskfoder som i sin tur ger bra resultat i utfodring av fisk.

– Lax är den odlade fisk som är vanligast på svenska matbord, säger Anders Kiessling, professor vid SLU och ansvarig för utfodringsförsöken. Laxfiskar kräver ett fiskfoder med högt proteininnehåll för att ge god avkastning. Under projektets gång kommer därför flera utfodringsförsök att göras på regnbågslax för att bekräfta att de mår och växer lika bra eller bättre jämfört med dagens fiskbaserade fiskfoder. Tidigare har samma proteinkoncept framgångsrikt testats på Tilapia, en tropisk fiskart, och därför är projektet Salmonaid, med utfodring av regnbågslax av fiskfoder baserat på mer högvärdigt protein, nästa steg för att komma närmare industriell produktion av ett miljömässigt hållbart fiskfoder.
 

Annons

Annons

Annons