Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Branschorganisation efterlyser omfattande investeringar i pappersindustrin

Den europeiska branschorganisationen för pappersindustrin, CEPI, har nyligen publicerat en reviderad version av Roadmap 2050. Det är färdplan som redogör för vilka investeringar som måste göras i branschen för att minska koldioxidutsläppen med 80 procent och samtidigt skapa 50 procent i ökade mervärden.

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Simon Matthis - 28 feb 2017

Färdplanen räknar med att det krävs 44 miljarder ytterligare investeringar, en ökning med 40 procent jämfört med dagens nivå, i massa- och pappersindustrin för komma till rätta med utsläppen fram till 2050 och bana väg för framtidens bioekonomin.

Energieffektiviseringar och införande av innovativa, banbrytande tekniker beräknas gå lös på över 20 miljarder euro fram till 2050. Lika mycket räknar CEPI att det kommer att behöva investeras för att öka produktionen av biobaserade produkter med låga utsläpp.
Confederation of European Paper Industries (CEPI) är en Brysselbaserad icke-vinstdrivande organisation för den europeiska massa- och pappersindustrin.

Annons

Annons

Annons