Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 21 2018
Senaste Nytt

MoRe Research inviger ultrarent labb

MoRe Research har investerat i ett nytt ultrarent laboratorium, speciellt utformat för eDNA-extraktioner. Detta som ett led i ett samarbete mellan AquaBiota i Stockholm och MoRe Research vilket innebär att MoRe utför eDNA-extraktioner på uppdrag av AquaBiota.

Publicerad av
Simon Matthis - 15 mar 2017

eDNA-tekniken lämpar sig väl för exempelvis inventering av vattenmiljön kopplat till fabrikers kontrollprogram eller för legionellakontroll i bioreningar.

Alla levande organismer, växter, djur och bakterier lämnar DNA-spår efter sig i miljön i form av svett, slem, avföring, sperma, ägg, hår och döda celler eller celldelar. Dessa genetiska fingeravtryck finns i miljön där organismen har vistats och kallas därför miljö-DNA eller environmental DNA och förkortas eDNA. Djur som dricker vatten eller simmar i ett vattendrag lämnar också DNA-spår efter sig. Idag är det fullt möjligt att ta reda på vilka sorters djur, fiskar och växter som finns under ytan i en sjö, flod eller i havet genom att samla in en liten mängd vatten och sedan analysera DNA-spåren med hjälp av genetiska metoder.

– eDNA ger helt nya möjligheter att inventera miljön och arter genom dessa banbrytande molekylära metoder, berättar Johan Spens, AquaBiota. Metoden är extra användbar då det är viktigt att upptäcka sällsynta, skygga, skadliga eller okända arter i ett ekosystem. eDNA har utvecklats enormt under de senaste 10 åren och används nu för en rad olika uppgifter.

Det nya, ultrarena laboratoriet som utformats speciellt för eDNA extraktioner invigdes nyligen. Micaela Hellström, som deltagit i uppbyggandet av flera eDNA-labb tidigare, har varit rådgivare vid utformningen. ”eDNA-extraktioner är en väldigt viktig del i hela eDNA-kedjan och laboratoriet uppfyller alla standarder för kontaminationsfria utrymmen och sköts av välutbildade och dedikerade tekniker på MoRe”, säger Micaela Hellström på AquaBiota.

– Vi är mycket stolta över att vara en samarbetspartner till AquaBiota, säger Robert Selling, avdelningschef Analysteknik hos MoRe Research. eDNA-tekniken används främst för inventering av naturliga miljöer och AquaBiota använder t.ex. för närvarande eDNA-tekniken för att utifrån ett fåtal mindre vattenprover från en sjö avgöra vilka fiskarter som finns i respektive sjö. Vi avser också kunna använda eDNA-tekniken för exempelvis inventering av vattenmiljön kopplat till fabrikers kontrollprogram eller för legionellakontroll i bioreningar.

Annons

Annons

Annons