Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Internationell workshop om nanocellulosa i Örnsköldsvik

MoRe Research och Processum arrangerar tillsammans med Domsjö Fabriker, Holmen och Swerea IVF den 16 mars ”The First Workshop on Nanocellulose in Regenerated Fibres and Filaments” i Örnsköldsvik.

Som en del av workshopen om nanocellulosa i regenererade fibrer och filament kommer Processums spinnpilot hos MoRe att demonstreras.
Som en del av workshopen om nanocellulosa i regenererade fibrer och filament kommer Processums spinnpilot hos MoRe att demonstreras.
Publicerad av
Simon Matthis - 16 mar 2017

Deltagarna kommer från såväl industri som universitet och institut. Förutom svenska deltagare kommer även deltagare från Colombia, Israel och Österrike. Avsikten är att dagen ska leda till ett ökat nätverkande och uppstart av nya projektidéer i olika projektkonstellationer.

Nanocellulosa har potential att ingå i en rad applikationer, som additiv eller som bas i nya produkter. För att närmare diskutera dessa möjligheter arrangeras ”The First Workshop on Nanocellulose in Regenerated Fibres and Filaments”. Föredragen hålls av ledande forskare och industriexperter och är samlade under tre huvudavsnitt; Akademi, Industri samt Pilot & Demo.

– Intresset är starkt och vi har en bra uppslutning med en bra balans mellan akademi och industri, säger Anna Svedberg, marknads- och utvecklingsansvarig, MoRe Research. Det gläder oss att vi lyckats attrahera så många intressanta föredragshållare och att vi har närmare 40 deltagare anmälda. Det borgar för att workshopen blir ett bra avstamp i utvecklingen av nanocellulosa som en framtida byggsten i spunna fibrer och filament. Syftet är att bilda projektkonstellationer för att göra spännande projekt tillsammans, vilket jag är övertygad om att det kommer att bli. Det är inte otroligt att den här workshopen kommer att vara ett återkommande forum för att driva utvecklingen framåt i all högre grad.

– Det händer mycket nu i Örnsköldsvik när det gäller nanocellulosa, säger Emma Johansson, FoU ingenjör Processum och ansvarig för den kommande CNC piloten. Byggnadsfasen av CNC-piloten är snart klar, det stora nanocellulosaprojektet TinyBTalented har precis börjat och nu arrangeras denna workshop. Jag ser verkligen fram emot en oerhört spännande tid tillsammans med många intresserade parter, både från företagssidan och universitet och institut.

Hos MoRe finns idag möjligheter att i pilotskala gå alla steg från vedråvara till spunnen filamenttråd och som en del av programmet kommer därför MoRes viskos- och spinnpilot att demonstreras. Ett besök till piloten för kristallin nanocellulosa, som just nu är i slutfasen av byggnationen, ingår också.

 

Annons

Annons

Annons