Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt

Råvarulyftet

Publicerad av
Simon Matthis - 22 mar 2017

En av den nyligen bortgångne Hans Roslings mest kända budskap var att levnadsstandarden för många människor i Afrika och Asien stigit kraftigt de senaste decennierna. En tes han sedan underbyggde med obestridlig statistik. Fler och fler länder har tagit språnget från den tredje till den andra världen. Något liknande verkar ha hänt med många råvaror, vare sig det är järnmalm, kakao eller för den delen pappersmassa. De har uppgraderats, en råvaruspecialisering har ägt rum. Stegen från råvara till förädlad produkt är i många fall fler och mer komplexa i dag än för några decennier sedan, och det behöver inte längre vara så att den förädlade produkten är mer lönsam att producera än råvaran.

Det är förvisso skillnad på råvara och råvara, och vissa länder och regioner har som bekant alltid levt gott av sin råvaruexport. Utvinning av sällsynta jordartsmetaller går inte heller att jämföra med till exempel bomullsplantage, men även ”lågvärdiga” råvaror går mot allt högre specialisering. Till slut marknadsförs råvaran själv som en premium-produkt trots att den aldrig når slutanvändaren i den formen. Målet tycks vara att tillhandahålla en produkt som inte längre är en stapelvara, utan en råvara med unika egenskaper.

Det verkar helt enkelt mer lönsamt för företagen att skräddarsy råvaran än att integrera sig framåt i förädlingskedjan mot konverterarna. Antagligen är konkurrensen och prispressen i många branscher större mellan konverterare än de är mellan råvaruproducenterna, så varför då investera i konverteringsanläggningar?  Av de senaste årens miljardinvesteringar i svensk massa- och pappersindustri att döma så tycks det förhålla sig på det viset.

Massakapaciteten expanderar och specialiseras. Årets första nummer av Nordisk Papper & Massa gör nedslag i de två största investeringarna i branschen, Billerudkorsnäs investering i en ny kartongmaskin som ska ersätta fyra befintliga i kartongbruket i Grums, samt Helios, SCA:s historiska expansionsprojekt i Östrand som kommer att resultera i fördubblad massakapacitet. Projekt Helios har nu nått halvvägs och det råder febril aktivitet på bruket i Östrand.

Investeringen i den nya kartongmaskinen, KM7, på Gruvöns bruk ligger på 5,7 miljarder kronor och är den största i Billerudkorsnäs historia. Talande kallas projektet Next Generation, för planen är att papperstillverkning helt ska fasas ut och försvinna från Gruvön när den nya kartongmaskinen tas i drift. När KM7 kör igång kommer Värmland att stå för en stor del av världsproduktionen av förnybar kartong för vätskeförpackning.

Text: Simon Matthis

Annons

Annons

Annons