Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Nu blir förpackningarna digitala

BillerudKorsnäs tillverkar nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget bildades 2012 som ett resultat av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Foto: BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs tillverkar nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget bildades 2012 som ett resultat av samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Foto: BillerudKorsnäs
Med hjälp av Internet of Packaging möjliggörs att paket under leveransen kan tillstånds- och positionsbestämmas storskaligt i realtid oavsett land eller transportör. Foto: BillerudKorsnäs
Med hjälp av Internet of Packaging möjliggörs att paket under leveransen kan tillstånds- och positionsbestämmas storskaligt i realtid oavsett land eller transportör. Foto: BillerudKorsnäs
Hanhaas system, Parcelive, kontrollerar leveransen i hela logistikkedjan. I paketet placeras en sändare som använder GPS och GSM för positionsbestämning.  Foto: BillerudKorsnäs
Hanhaas system, Parcelive, kontrollerar leveransen i hela logistikkedjan. I paketet placeras en sändare som använder GPS och GSM för positionsbestämning. Foto: BillerudKorsnäs
Publicerad av
Christer Wiik - 28 mar 2017

Text: Christer Wiik

Internet of Packaging, digitaliserade förpackningar som kan följas i realtid genom hela transportkedjan, är en tekniktrend som växer sig allt starkare. Förpackningskoncernen BillerudKorsnäs är ett av de bolag som är involverade i utvecklingen. Företaget har under det senaste året gjort flera investeringar i bolag som är nischade inom just Internet of Packaging. Senast ut är det brittiska start-up-bolaget Hanhaa, där BillerudKorsnäs investerat i en minoritetspost.

Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs, ser stora möjligheter med digitaliserade förpackningar.
- Vi vill tillvara möjligheterna som ny teknik inom digitalisering erbjuder för vi ser att det går att skapa mervärde inom logistikkedjan, säger Henrik Essén.

BillerudKorsnäs Venture AB
Som i ett led i att satsa på den nya tekniken har den svenska förpackningsjätten förlagt en del av utvecklingsverksamheten i ett nystartat dotterbolag, BillerudKorsnäs Venture AB. Detta i syfte att utveckla nya affärer för koncernen genom att knyta till sig intressanta innovationsbolag i tidig fas.
- BillerudKorsnäs Venture är ett dotterbolag till BillerudKorsnäs som bildades våren 2016 och som är specialiserade på att köpa minoritetsposter i bolag med intressanta tekniker inom ett antal områden som passar vår verksamhet, det vill säga förpackningslösningar, säger Henrik Essén.

Parcelive
Och det är just BillerudKorsnäs Venture som nyligen valt investera i en minoritetsandel i det brittiska innovationsbolaget Hanhaa. Företagets system, Parcelive, möjliggör att paket under leveransen kan tillstånds- och positionsbestämmas storskaligt i realtid oavsett land eller transportör. I paketet placeras en sändare som använder GPS och GSM för positionsbestämning. Sensorer mäter och rapporterar till användaren i realtid bland annat godsets tillstånd, var det befinner sig och vad det blivit utsatt för i termer av till exempel temperatur, slag och stötar. Systemet fungerar oavsett geografi, skala eller bärare. Dosorna tillhandahålls med ett retursystem där mottagaren med en enkel knapptryckning aktiverar returen och lämnar dosan i en brevlåda.
Lösningen är särskild lämpad för till exempel logistikoptimering, kylkedjor som inte får brytas, värdefullt gods och tidskritiska transporter där underhållsingenjören för att undvika kostsamt produktbortfall kan följa försändelsen och exakt planera när det är dags att åka ut till kunden.

Skandinaviska innovationer
Hanhaa är den tredje investeringen för BillerudKorsnäs Venture. De två tidigare är investeringar gjorda i de skandinaviska grannländerna. Dels danska EcoXpac som tillsammans med BillerudKorsnäs utvecklar en pappersflaska med den långsiktiga ambitionen att den ska hålla för trycket från kolsyrad dryck.
Den andra investeringen har gjorts i det norska teknikföretaget Kezzler. Företaget tar fram algoritmer för individuell indentifiering av enskilda förpackningar, det vill säga varje förpackning får en unik digital identitet. Med hjälp av en krypterad kod som appliceras på förpackningarna kan dessa enkelt läsas av med till exempel smarta telefoner. Systemet passar bra för exempelvis livsmedel och andra konsumentprodukter där spårbarhet är särskilt viktigt.

Annons

Annons

Annons