Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt

SCA blir två noterade bolag

Bild: SCA
Bild: SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 06 apr 2017

SCA kommer efter beslut på gårdagens årstämma att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCAs hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity.

Delningen av koncernen kommer att ske vid lämplig tidpunkt efter att noteringsprocessen är slutförd, dock senast under andra halvåret 2017. SCA:s aktieägare kommer vid noteringen, utöver sitt befintliga aktieinnehav, även erhålla aktier i det nya noterade hygien- och hälsobolaget Essity.

– Det är glädjande att aktieägarna stödjer styrelsens förslag om två separata börsnoterade bolag. Detta kommer långsiktigt att öka värdet för aktieägarna genom ökat fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjliggöra för respektive bolag att framgångsrikt realisera sina strategier. Vi ser fram emot en spännande framtid för våra två starka noterade bolag, säger Magnus Groth, i dag vd och koncernchef för SCA och blivande vd och koncernchef för det nya hygien- och hälsobolaget Essity.

Annons

Annons

Annons