Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt

Utspel om nyckelbiotoper väcker debatt

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 17 apr 2017

Den 9 mars gick Skogsstyrelsen ut i DN debatt med budskapet att nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige skulle pausas. Skogsstyrelsen önskade att skapa utrymme till att utveckla en ny och bättre lämpad metod. Utspelet har väckt häftig kritik och och nu har de skogsägande företagen Holmen, SCA, Bergvik Skog och Sveaskog lagt sig i debatten och skickat en gemensam skrivelse till landsbygdsminister Bucht samt miljöminister Skog om nyckelbiotopsinventeringen.

I skrivelsen står bland annat: ”Utmaningen är inte att skydda mer skog i nordvästra Sverige, utmaningen är att nå klimatmålen. Vi större skogsägande företag eftersträvar att bruka skogen hållbart och har som mål att alla djur och växter kan fortleva i skogslandskapet. Vi kommer inte att förändra vårt arbetssätt som en följd av Skogsstyrelsens paus i nyckelbiotopsinventeringen.”

Skogsbolagen vänder sig mot Naturskyddsföreningen kritik av Skogsstyrelsens paus och skriver att Naturskyddsföreningen ”väljer att bortse från grundproblemet, att den tidigare använda metoden inte fungerar i det aktuella området.”

Annons

Annons

Annons