Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Södra börjar använda drönare i skogen

Publicerad av
Simon Matthis - 04 apr 2017

Länsstyrelsen godkänner Södras ansökan om tillstånd för att använda drönare över skogsmark i hela Götaland. Syftet är bland annat att göra inventeringen av stormdrabbad skog effektivare och säkrare.

- Vi är glada att länsstyrelsen tar detta beslut. Användningen av drönare gör fältarbetet i skogen både säkrare, mer tidseffektivt och heltäckande. Det är ett bra exempel på en ny lösning i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog.

Efter beslut från Länsstyrelsen i Kronoberg får Södra nu använda drönare över sina 50 000 medlemmars skogsfastigheter i Götaland. Syftet är bland annat att effektivisera inventeringar av stormfälld skog. Tidigare har personal varit tvungna att gå ut i skogen till fots för att leta och inventera vindfällen. Tillståndet att använda drönare kommer även möjliggöra att nästa generations skog kan föryngras bättre, enligt Södra.

- Dagens föryngringar är de träd som kan bli svaret på morgondagens fossilfria samhälle. Detta gör att verktyg som till exempel drönare kan bli mycket viktiga för att kvalitetssäkra grunden för en framtida bioekonomi, säger Johan Malmqvist.

I oktober 2016 fastställde Högsta Förvaltningsdomstolen att användning av drönare omfattas av kameraövervakningslagen.

Tillståndet är villkorat att den personliga integriteten skyddas. Södra ska bland annat informera allmänheten om flygningen genom att till exempel sätta upp skyltar eller informera boende i området inför en flygning.

Annons

Annons