Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 21 2018
Senaste Nytt

Massavedspriserna oförändrade under första kvartalet  

Foto: Skogsstyrelsen
Foto: Skogsstyrelsen
Publicerad av
Simon Matthis - 24 apr 2017

Enligt Skogsstyrelsens senaste statistik var massavedspriserna var oförändrade under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet dessförinnan. Samtidigt sjönk sågtimmerpriserna (leveransvirke) med två procent under första kvartalet 2017 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmerpriserna föll med tre procent i region Syd, två procent i region Nord och var oförändrade region Mellan.

Vid en jämförelse mellan första kvartalet 2017 och första kvartalet 2016 föll sågtimmerpriserna med två procent. Priserna föll med fem procent i region Syd och med två respektive en procent i region Mellan och region Nord.

Massavedspriserna var oförändrade under första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016.

Annons

Annons

Annons