Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

 Starkt första kvartal för Södra

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 25 apr 2017

Södra redovisar ett rörelseresultat om 451 miljoner kronor för det första kvartalet. Rörelsemarginalen förbättrades till 9 procent (5) och avkastningen på sysselsatt kapital till 11 procent (7).

Lars Idermark, vd och koncernchef/President and CEO, Södra:

- Det är ett starkt första kvartal för Södra med ökad nettoomsättning, högre resultat och förbättrad rörelsemarginal. Vi har haft en stark efterfrågan som bidragit till god volym- och prisutveckling och även valutautvecklingen var positiv. Södra fortsätter utifrån sin koncernstrategi att kraftsamla och fokusera på ökad digitalisering, innovation och hållbarhet.

 - En viktig förklaring till det goda resultatet är förbättringen inom sågverksrörelsen, där det pågående omstruktureringsarbetet med kund- och marknadsfokus samt nyutveckling av produkter och tjänster genomförs enligt plan, säger Lars Idermark.

Affärsområdet Södra Wood förbättrade resultatet med 96 MSEK till 3 MSEK (-93). Affärsområdet Södra Cell påverkades positivt av högre volymer tack vare den utvidgade kapaciteten vid massabruket i Värö. Resultatet påverkades även av goda prisnivåer och en för verksamheten positiv valutautveckling. Rörelseresultatet uppgick till 457 MSEK (371).

Affärsområdet Södra Skog redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet om 16 MSEK (18).

- Baserat på den positiva trend vi sett sedan hösten 2016 talar mycket för ett starkt andra kvartal. Samtidigt fortsätter vi med att genomföra effektiviseringar för att förbättra lönsamheten ytterligare. Dock finns alltjämt ett flertal geopolitiska orostecken och vi lever i en snabbt föränderlig omvärld, säger Lars Idermark.

Annons

Annons

Annons