Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Nya finansiella mål för SCA:s hygienverksamhet

Foto: SCA
Foto: SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 27 apr 2017

I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats.

Befintliga mål för Personal Care och Tissue har ersatts med mål för koncernen, skriver SCA i ett pressmeddelande. Även fortsättningsvis används mål för organisk försäljningstillväxt och justerad avkastning på sysselsatt kapital (definierad som justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA)/sysselsatt kapital).

De nya målen för koncernen är en årlig organisk tillväxt på över 3 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent.

Annons

Annons

Annons