Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Mötestema: ”Vidareutveckling av skogsindustrins produkter”

Publicerad av
Simon Matthis - 28 apr 2017

Den 25 april 2017 samlades samverkansgruppen för export, PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, hos ÅF Industry i Solna. Ett 80–tal personer deltog i programmet med tema ”Vidareutveckling av skogsindustrins produkter”.

Billerud Korsnäs talade om Projekt Gruvön med beslutad ny kartongmaskin för företagets expansion i värdekedjan och hållbara lösningar, ÅF Industry talade om digitalisering i skogsindustrin och RISE presenterade bakgrund till och innehållet i rapporten A Cellulose-Based Society. KTH elaborerade runt frågan Vilka processer som krävs för tillverkning av framtidens papperskartong, Linköpings Universitet presenterade ny teknik för att lagra elektronik i papper, Andritz presenterade en metod att effektivt utvinna biokol ur slam och Valmet talde om ny teknik som effektiviserar tillverkning av tissue.

SP Processum presenterade bland annat planer på ett större bioenergiprojekt i Sverige och Energimyndigheten redogjorde för program som företag kan dra nytta av inom forskning och innovation. En optimistisk konjunkturbedömning och syn på världsekonomin lämnades av Business Sweden, Danske Bank och Mauro Gozzo, med reservation för politiska osäkerhetsfaktorer.

Annons

Annons

Annons