Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

10 procent bättre resultat för Sveaskog

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 02 maj 2017

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med tio procent till 383 MSEK (349). Leveransvolymerna ökade med fyra procent och priserna med två procent.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Det operativa rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 383 MSEK (349), en ökning med 10 procent. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser. Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,4 procent (4,4).

- Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 1 597 MSEK (1 476). De totala leveransvolymerna ökade med fyra procent och försäljningspriserna i genomsnitt med två procent. Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under kvartalet till 2,9 (2,8) miljoner m3fub.

- Sveaskogs utdelningsmål är att ordinarie utdelning långsiktigt ska motsvara 65-90 procent av koncernens resultat efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar av växande skog. Styrelsens förslag till årsstämman den 26 april är en utdelning på 800 MSEK (800) vilket motsvarar 85 procent av utdelningsbasen.

- Europa är den största marknaden för svensk skogsindustri när det gäller pappersmassa, papper och sågade trävaror men den globala efterfrågan på dessa produkter är också mycket viktig. I Europa uppvisar flera länder en relativt stabil ekonomi. Sverige har en jämförelsevis stark tillväxt med höga nivåer för industrins produktion och orderingång.

Annons

Annons

Annons