Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 26 2018
Senaste Nytt

Digitalisering ökar antalet skogsplantor

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 17 maj 2017

Södra har nu genomfört en investering om tio miljoner kronor vid plantskolan i Flåboda. Satsningen möjliggör en mer digital produktion och en kapacitetsökning med 20 procent från tio till tolv miljoner skogsplantor per år.

Investeringen möjliggör en produktion på tolv miljoner plantor av de drygt 35 miljoner plantor Södra levererar årligen.

- Den ökade digitaliseringen på plantskolan med bland annat fler datorstyrda ramper är en stor del i att produktionskvaliteten och produktionsmängden kan höjas. Plantskolans resurser utnyttjas mer effektivt och vi kan därmed bidra bättre till att säkerställa ny skog i Sverige, säger Ida Karlsson, platschef vid plantskolan i Flåboda.

Investeringen består bland annat av ett nytt växthus på 4900 kvadratmeter som värms upp med träpellets från Södras sågverk i Långasjö. Den andra delen av investeringen är tre nya ramper där plantorna sätts utomhus för bevattning och fortsatt tillväxt. De nya ramperna har ersatt några av de gamla och är både större, modernare och mer digitala.

- Produktionsökningen kommer såväl skogsägare som samhället till nytta. De plantor vi odlar idag bidrar till förutsättningarna för omställningen till ett fossilfritt samhälle och en framtida bioekonomi, säger Ida Karlsson.

Utbyggnadsarbetet för ökad produktion inleddes vid årsskiftet 2015/2016. Tidigare har plantskolan investerat stort för en fossilfri drift vilket uppnåddes maj 2015. När investeringen för ökad produktion nu står färdig består plantskolan av totalt fyra växthus och 28 ramper. Detta möjliggör en produktion på tolv miljoner plantor av de drygt 35 miljoner plantor Södra levererar årligen.

Annons

Annons

Annons