Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 21 2018
Senaste Nytt

Rise inviger kracker för skogsbaserad diesel

Foto: Rise
Foto: Rise
Publicerad av
Simon Matthis - 19 maj 2017

Nyligen invigdes Sveriges första slurry-hydrokracker för skogsbaserad, grön diesel i Piteå. Här kan akademi, institut och näringsliv utveckla och testa tekniken för produktion av gröna drivmedel till exempel från ligninoljor eller andra typer av biooljor.

Lignin är en huvudbeståndsdel i trä, varför metoden att kracka lignin kan bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska transportsektorns miljöpåverkan.

– Krackern ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030, sade Pia Sandvik, vd för forskningsinstitutet RISE som är en av finansiärerna av projektet, vid invigningen.  

Krackern, som är placerad vid RISE Energy Technology Center, ETC, i Piteå, är den första i sitt slag i landet enligt Rise. Den erbjuder möjligheten att studera hela värdekedjan – från råvara till biodiesel. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av biodrivmedel baserade på lignin, vilket är en förnybar råvara.

Annons

Annons

Annons